Chuyển văn phòng trọn gói

Chuyển văn phòng trọn gói

1. Khảo sát, tư vấn và kí kết hợp đồng: + Khảo sát, đánh giá khối lượng đồ đạc cần vận chuyển + Tư vấn đưa ra phương án vận chuyển ( Trên bản vẽ, đồ hoạ máy tính) +